شما اینجا هستید   |

    دسته: اسلایدر

آرشیو مطالب : دسته: اسلایدر

تعداد مطالب این دسته 3 عدد می باشد
برگزاری کلیه کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

برگزاری کلیه کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

همایش ملی «سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

همایش ملی «سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی

برگزاری کلاس ها در Adobe Connect
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

برگزاری کلاس ها در Adobe Connect