اوقات شرعی
مدیر گروه کامپیوتر
 <p style="text-align: center;"><a href="http://roshdedanesh.ac.ir/wp-content/uploads/2012/07/231081.pdf"><span style="color: #008000;"><strong>فايل PDF  مهندسي كامپيوتر - نرم افزار</strong></span></a></p>

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved