شما اینجا هستید   |

تعطیلات موسسه
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

تعطیلات موسسه

قابل توجه دانشجویان محترم
موسسه آموزش عالی رشد دانش از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۰۸ /۰۵/ ۱۴۰۰ تعطیل می باشد.

 دانشجویان گرامی با توجه به زمان بندی ذکر شده جهت مراجعه به موسسه اقدام نمایند.

قابل توجه دانشجویان محترم
موسسه آموزش عالی رشد دانش از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۰۸ /۰۵/ ۱۴۰۰ تعطیل می باشد.
 دانشجویان گرامی با توجه به زمان بندی ذکر شده جهت مراجعه به موسسه اقدام نمایند.
دسته بندی : آخرین اخبار , اطلاعیه
به اشتراک بگذارید : | | |