اوقات شرعی
مدیر امور پژوهشی

 

سمت : مدیر امور پژوهشی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی : 

مدرک تحصیلی : 

مرتبه علمی دانشگاهی : 

رشته تخصصی : 

آدرس ایمیل : 

 

وظايف :

 

1- برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی .

2- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور .

3- توسعه ،تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور .

4- کنترل و نظارت بر فرآیند های پژهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی .

5- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه .

6- ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی .

7- همکاری در ارائه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر موسسات .

8- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .

9- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت ها ی مطالعاتی داخل و خارج از کشور ( اعم از مراکز علمی – پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر ضوابط  مصوب .

10- تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولیت  پژهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد ، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه .

11- بررسی و ارزیابی فعالیت های  موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .

12- شناسایی  و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه .

 

   دانلود : 4.pdf           حجم فایل 77 KB

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved