اوقات شرعی
معاون دانشجویی و فرهنگی

سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی : مسعود قدس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی دانشگاهی : مربی

رشته تخصصی: ریاضی

آدرس ایمیل : ghods@roshdedanesh.ac.ir

شرح وظایف :

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

2- راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی و سلامت .

3- نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان .

4- برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی ، بهداشتی و سلامت دانشجویان موسسه .

5- رصد و ارزیابی وضعیت صنفی ، رفاهی ، بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه .

6- زمینه سازی جهت مشارکت ، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه .

7- راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان ، دانشجویان و کارکنان ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط .

8- تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شواری عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی .

9- رصد وضعیت کلی فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی و سیاسی موسسه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژهشی موسسه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه .

10- ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز ، موسسات و نهادهای فکری و فرهنگی و انقلابی .

11- برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی ، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارهاو مجامع فرهنگی ، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت و نظارت بر آنها .

12- فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی ، سیاسی و فرهنگی جامعه .

13- اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو ، نقد روشمند ، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی ، فرهنگی  و سیاسی.

14- مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماهی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها ، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله .

15-  پیگیری ابلاغ مصوبات ، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج موسسه ، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی موسسه .

تبصره : در موسسات فاقد معاونت فرهنگی و اجتماعی ، کلیه وظایف و اختیارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجویی انجام می پذیرد .

 

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved