اوقات شرعی
کارشناس امور فارغ التحصیلان

1 - الهام قره چلو 

وظایف :

گواهینامه موقت

دانش آموختگان و تاییدیه تحصیلی

 

 

 

2- آزاده مشتاق

 

وظایف :

دانشنامه

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved