اوقات شرعی
شورای آموزشی

 

شورای آموزشی

1- ترکیب شورای آموزشی

الف ) معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه (رئیس شورا )

ب ) مدیر امور آموزشی موسسه

ج ) دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

د ) مدیر گروه های موسسه

ه ) دو تن از میان 4 تن از اعضای هیات علمی پیشنهادی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی با تایید و حکم رئیس موسسه

1 – 2  وظایف و اختیارات شورای آموزشی

1)  همکاری با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای ایجاد زمیه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیات رئیسه

2)  تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شورای موسسه از جمله :

--   برنامه مختلف آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی

--   تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات

--   آیین نامه های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها

--  طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت

--  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های کاردانی و کارشناسی

3) بررسی و اظهار نظر در مورد مسائلی که شورای موسسه یا معاون آموزشی و تحصیلت تکمیلی موسسه به شورا ارجاع می دهد.

4) بررسی و اظهار نظر در خصوص کیفیت آموزشی موسسه در مقاطع و دوره های کاردانی و کارشناسی و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی جهت ارائه به شورای موسسه

5) بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی

6) بررسی متون جزوات و کتاب های ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی از لحاظ تطبیق با سرفصل های مصوب و ارائه نتیجه به شورای  موسسه

7) بررسی دعوت از استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی و تایید دانشکده برای ارائه  و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی

8)  تدوین گزارش های دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها ، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای آموزشی

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved