اوقات شرعی
حراست

 

سمت : مسئول حراست موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی : حسن علی گلپایگانی

بخشي از وظايف:


 • برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.

 • استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسنادی و فناوری اطلاعات دانشگاه.

 • ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری.

 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.

 • تهیه و تنظیم فرم های حراستی.

 • دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.

 • دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

 • ايجاد فضاي اعتماد، احترام و همدلي ميان مسئولين ، كاركنان و محيط دانشگاه .

 • تلاش براي ايجاد امنيت در محيط داشگاه با تاكيد بر تعاليم ارزشمند اسلامي و رعايت قوانين.

 • تدوين روش ها و تدابير پيشگيري از بحران در محيط دانشگاه ، جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با سازمان هاي زيربط خارج از دانشگاه .

 • جمع آوري و تحليل اخبار و اطلاعات (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي) جهت ارائه مشاوره به مسئولين دانشگاه در اتخاذ تدابير لازم و...

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved