اوقات شرعی
اخبار > ایمیل اساتید جهت ثبت اعتراض


  نسخه چاپي    ارسال به دوست   

      ایمیل اساتید جهت ثبت اعتراض   اساتید گروه عمران
دکتر سعید محمدیان s_mohammadian@iust.ac.ir
دکتر مسعود قدس masoudghods760@yahoo.com
خانم مهندس اسکندریان
f_eskandariyan@yahoo.com
مهندس مصطفی خاتمی m.khatami672@gmail.com
مهندس محمدرضا محمدیان civil_en4000@yahoo.com
مهندس مصطفی عصاری mostafa_assari@yahoo.com
مهندس امید خالدی khaledi.omid@gmail.com
مهندس راضیه سادات خاتمی khatami.rs@gmail.com
مهندس وحید طاهری Taheri77744@yahoo.com
مهندس مجید ملکی bmsemnan.omran@gmail.com
مهندس رضا صنایعی arsanayei@yahoo.com
مهندس عباس مهرآور mehravar.mehravar@yahoo.com


 
اساتید گروه معماری

دکتر سعید محمدیان s_mohammadian@iust.ac.ir
مهندس حسین قدس h.ghods@yahoo.com
مهندس علی اکبر مرادان aliakbarmoradan@yahoo.com
مهندس فاطمه مشتاق   

samanmoshtagh@yahoo.com

مهندس مجید ملکی bmsemnan.omran@gmail.com
مهندس امید خالدی khaledi.omid@gmail.com
مهندس مصطفی خاتمی m.khatami672@gmail.com
مهندس محمدرضا محمدیان civil_en4000@yahoo.com
مهندس علی اکبر باغبان an_bb70@yahoo.com
مهندس مهدی فخاریان architect_sem@yahoo.com
مهندس کاظم میراج miraj169@yahoo.com
مهندس شیوا آرایش shiva.arayesh@yahoo.com
مهندس عباس مهرآور mehravar.mehravar@yahoo.com


محمد جواد روشن بین    moshavereh.ir@gmail.com

 


اساتید گروه کامپیوتردکتر فرزین یغمایی f_yaghmaee@semnan.ac.ir
خانم مهندس ماهیچیان asefeh_mahichian@yahoo.com

خانم مهندس  امیدی    omidi_far@yahoo.com

خانم مهندس کرکه آبادی   m.karkeabadi@hotmail.com

   


اساتید گروه مکانیک

مهندس کرمانی alikermani759@yahoo.com
خانم مهندس کرم الدین maryam_karamoddin@yahoo.com
مهندس شیرزادی ali.shirzadi@gmail.com

آقای مهندس وحید همتی         vahid.hemmati@gmail.com

 

 گروه عمومی

    آقای امینیان               ehsan.aminian66@gmail.com

    خانم دهنمکی            mv2.1331@yahoo.com

خانم منصوری n.mansoori8787@gmail.com
آقای امین جباری amin.j1803@gmail.com
آقای بیکی

mr.beyki@gmail.com

1393/10/29   ٠٨:٥٣   ٥٨٣٢  7942  اخبار سایت 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved