اوقات شرعی
اخبار > ایمیل اساتید جهت ثبت اعتراض


نسخه چاپي ارسال به دوست

                     اساتید گروه عمران

خانم مهندس اسکندریان        f_eskandariyan@yahoo.com

مهندس محمدرضا محمدیان    civil_en4000@yahoo.com

مهندس مصطفی عصاری      mostafa_assari@yahoo.com   

مهندس راضیه سادات خاتمی  khatami.rs@gmail.com

مهندس مجید ملکی               bmsemnan.omran@gmail.com

مهندس رضا صنایعی             arsanayei@yahoo.com

مهندس عباس مهرآور          mehravar.mehravar@yahoo.com

خانم مهندس معماری            memarimina@gmail.com

                     اساتید گروه معماری

دکتر سعید محمدیان             s_mohammadian@iust.ac.ir

مهندس حسین قدس              h.ghods@yahoo.com

مهندس علی اکبر مرادان       aliakbarmoradan@yahoo.com

مهندس فاطمه مشتاق           samanmoshtagh@yahoo.com

مهندس مجید ملکی              bmsemnan.omran@gmail.com

مهندس مصطفی خاتمی        m.khatami672@gmail.com

مهندس محمدرضا محمدیان    civil_en4000@yahoo.com

مهندس مهدی فخاریان          architect_sem@yahoo.com

مهندس کاظم میراج              miraj169@yahoo.com

مهندس شیوا آرایش             shiva.arayesh@yahoo.com

مهندس عباس مهرآور          mehravar.mehravar@yahoo.com

                                اساتید گروه کامپیوتر

دکتر فرزین یغمایی            f_yaghmaee@semnan.ac.ir

خانم مهندس ماهیچیان         asefeh_mahichian@yahoo.com

خانم مهندس  امیدی            omidi_far@yahoo.com

خانم مهندس کرکه آبادی       m.karkeabadi@hotmail.com

آقای مهندس رضائی :         cerezaei65@yahoo.com

                                 گروه عمومی

    آقای امینیان                 ehsan.aminian66@gmail.com

آقای محمد جواد روشن بین     moshavereh.ir@gmail.com

 

1400/01/01   ٠٨:٥٣   ٥٨٣٢  11781  اخبار سایت 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved