اوقات شرعی
گروه های آموزشی

<p dir="RTL">این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی رشد دانش سمنان است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این موسسه می باشد</p>
<p dir="RTL">سایت این موسسه در دست راه اندازی می باشد و به زودی تمامی بخش های آن فعال خواهد شد شما می توانید از طریق این سایت از آخرین اخبار اطلاعیه ها آگاه شوید و همچنین امور دانشجویی خود را از این طریق پیگیری نمایید این سایت شامل چند بخش است معرفی موسسه ارتباط با موسسه شامل بخش های مختلف موسسه و شماره های داخلی آن همچنین از طریق صفحات معاونت های مختلف می توانید به پست های الکترونیکی هر یک از معونت ها دسترسی داشته باشید یا از طریق برگه فرم ها فرم های درخواستی و مورد نیاز خود را دانلود نمایید همچنین شما می توانید از زیر منو خدمات آموزش وارد سامانه آموزش شوید و امور دانشجویی آنلاین خود را پیگیری نمایید امید است این سایت تعامل میان موسسه و دانشجویان محترم را بیش ار پیش آسان نموده باشد.</p>

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved